تزریق بوتاکس چیست؟

شاید یکی از مشهورترین محصولات پزشکی باشد که جهت درمان چین و چروکهای پوست مورد استفاده قرار می گیرد روش تزریق ژل و بوتاکس میباشد.این محصول کاربرد پزشکی متفاوتی دارد که یکی از آنها از بین بردن چین وچروکهای پوست مخصوص اطراف چشم ، پیشانی و ابروها میباشد که می تواند اثر آن تا چند ماه تداوم داشته باشد. با استفاده از تزریق ژل و بوتاکس می توان صورتی جوانتر و شاداب داشت.

استفاده از بوتاکس درسن 18 تا 65 سالگی ممکن می باشد.

بوتاکس