لیزر موهای زائد: نتایج و مراقبت ها

لیزر جدیدترین راه از بین بردن موهای زاید است. لیزر درمانی مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریكا هم قرار گرفته است. لیزر مو در واقع طیف خاصی از نور است که تقویت شده و بصورت موازی و هم‌فاز تابانده می‌شود. در لیزرهای مورد استفاده برای موهای ناخواسته، طیف خاصی از نور لیزر با عمق نفوذ ۲ تا ۳میلی‌متر به زیر پوست، صرفاً ریشه مو را هدف گرفته و آن را تخریب می‌کند و به بافت‌های مجاور آسیبی نمی‌رسد.

تقریباً تمام افراد می‌توانند از لیزر مو