رفع سیاهی دور چشم

هر چقدر كه چشمان سیاه ملاك زیبایی محسوب می‌شود ، سیاهی دور چشم به عنوان نشانه بیماری و ضد زیبایی محسوب می‌شود كه اغلب خانم‌ها برای رفع سیاهی زیر چشم دست به دامن انواع شیوه‌ها می‌شوند. این سیاهی در همه اقوام شایع نیست بلكه بیشتر در كشورهای خاورمیانه، پاكستان و هند دیده می‌شود. در بین […]