رفع سیاهی دور چشم

هر چقدر كه چشمان سیاه ملاك زیبایی محسوب می‌شود ، سیاهی دور چشم به عنوان نشانه بیماری و ضد زیبایی محسوب می‌شود كه اغلب خانم‌ها برای رفع سیاهی زیر چشم دست به دامن انواع شیوه‌ها می‌شوند.

این سیاهی در همه اقوام شایع نیست بلكه بیشتر در كشورهای خاورمیانه، پاكستان و هند دیده می‌شود. در بین ایرانیان هم هاله‌ای از این سیاهی وجود دارد.

علل سیاهی دور چشم

تیرگی دور چشم معمولا به بیماری جسمی خاصی مرتبط نیست، بلكه عوامل آناتومیكی با منشأ ارثی و ژنتیكی