کاشت مو

یکی از روش های درمان طاسی سر ٬ پیوند موی طبیعی است ٬ اما یک سوال مهم در مورد درمان طاسی این است که چه اشخاصی کاندید مناسبی برای  پیوند موی طبیعی می باشند ؟ باید گفت هر کسی که ریزش موی پایدار داشته باشد شاید بتواند از عمل کاشت موی طبیعی سود  ببرد . […]