کاشت موچیست؟

پیوند موعمل جراحی است که به صورت سرپایی و با بیحسی موضعی انجام می شود.در این عمل یک نوار باریک از ناحیه پشت سر برداشته شده و به واحدهای فولیکولی تقسیم شده و در قسمت جلوی سر کاشته می شود. کاشت مو عمل زیبایی است و بیمه ها مخارج آن را پوشش نمی دهند. هزینه […]